O fundacji

Fundacja FAZA powstała w styczniu 2019 roku w Bielsku-Białej. Pomysł jej stworzenia i wszystkie podjęte w tym kierunku działania, zaczęły się jednak wcześniej, bo w sierpniu 2017 roku, kiedy to adoptowałam 3-miesięczną sunię Lizy, wyrzuconą w worku do lasu pod Warszawą. Mam na imię Ala i wiele lat mieszkałam i żyłam w Warszawie. Był to bardzo intensywny czas nauki, nabierania doświadczenia, pracy, zarabiania pieniędzy, ale też szybkiego i „śmieciowego” życia. Na przełomie 2014/15 roku, zmiany w życiu prywatnym, przewartościowały moje podejście do niego, bliskich, natury i wszystkich istot żywych.
Zaczęłam pracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych, wróciłam do swojej dziecięcej wrażliwości, zaczęłam zmianę nawyków na te bardziej ekologiczne, w duchu zero waste. Wtedy też odezwały się moje korzenie - jestem Ślązaczką, przeprowadziłam się do Bielska-Białej, poznałam ludzi pełnych wrażliwości wobec zwierząt i szacunku do Matki Ziemi. Tu zostaję, blisko lasów i gór, tworzę miejsca i ciekawy sposób na spędzenie czasu, dla mieszkańców i wszystkich odwiedzających Bielsko-Białą. Organizuję warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi, a wszystko po to, aby zmieniać nawyki na te pozytywne, zero waste i wspierać każdą istotę żywą. Zapraszam do mojej FAZY:)

Co jest dla nas ważne

Misja

Fundacja FAZA to przede wszystkim działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: niesienia pomocy zwierzętom i wszystkim istotom żywym, które znajdują się w potrzebie, a także podejmowanie działań na rzecz łagodzenia ich cierpień. Zajmujemy się organizacją warsztatów w duchu zero waste, na których pokazujemy jak wykorzystać stare przedmioty, by nadać im drugie życie, uczymy opieki nad zwierzętami i szacunku do przyrody oraz natury.

Priorytety

Ochrona zwierząt, ich bezpieczeństwo oraz szacunek do nich to jedne z najważniejszych inicjatyw Fundacji. Wszystkie działania podyktowane są chęcią zapewnienia im lepszego życia w godnych warunkach oraz miłości, na jakie bez wątpienia zasługują. Ponadto Fundacja działa aktywnie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego. Do priorytetów należą również aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych oraz wspieranie działalności lokalnej.

Realizacja celów

Fundacja swoje cele realizuje wspierając organizacje działające na rzecz zwierząt i ochrony środowiska poprzez organizowanie wydarzeń w tematyce prozwierzęcej i proekologicznej oraz poprzez zbieranie i przekazywanie funduszy na cele statutowe tychże lokalnych organizacji. Ponadto pragniemy podejmować współpracę z organami władzy samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju w zakresie niezbędnym dla realizacji celów fundacji.

Plany i rozwój

Fundacja FAZA jest organizacją stawiającą przede wszystkim na rozwój, aby możliwe było dotarcie do jak największej grupy odbiorców. W tym celu będziemy otwierać i prowadzić nowe charity shopy oraz miejsca umożliwiające organizowanie warsztatów, prelekcji i spotkań w tematyce szacunku do zwierząt i środowiska. Pragniemy również rozpocząć kooperatywę z innymi NGOsami, uczestniczenie w odczytach i konferencjach poświęconych tematyce ochrony środowiska i praw zwierząt oraz szerokie działania CSRowe.

Statut

Celem Fundacji jest działalność w zakresie niesienia pomocy zwierzętom oraz wszystkim istotom żywym, które znajdują się w potrzebie, a także podejmowanie działań na rzecz łagodzenia ich cierpień oraz udzielania wsparcia w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Poznaj wszystkie cele w pełnym dokumencie:

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe fundacji to raporty sporządzane na koniec każdego roku obrotowego. Są one podstawowym źródłem informacji o działalności organizacji. Aby podejrzeć dokument wybierz rok:
2020 © Fundacja FAZA
dropeyeleafthumbs-up
Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie ciasteczek (cookies). Zakres przetwarzanych danych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Rozumiem